koloroowaa13

39 tekstów – auto­rem jest ko­loroowaa13.

Mówiąc, że ko­goś kocha­my, tak nap­rawdę kocha­my to jak się czu­jemy, kochając kogoś. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 grudnia 2017, 23:21

Naj­gor­sza rzecz w życiu, to mo­ment, gdy na­wet przy­jaciółka jest prze­ciw­ko Tobie. 

myśl • 8 maja 2017, 22:45

Naj­gor­sza rzecz w życiu, to mo­ment, gdy na­wet przy­jaciółka jest prze­ciw­ko Tobie. 

myśl • 8 maja 2017, 20:37

Zno­wu leżę i wyob­rażasz so­bie nas.. ra­zem. Szczęśliwych. 

myśl • 19 marca 2017, 23:41

Nie kochałam go, ale da­wał mi szczęście, więc trochę boli. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2017, 00:56

Każdy chce być in­ny i to jest właśnie cecha która ich łączy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 stycznia 2017, 22:15

Miała ta­kie spo­koj­ne oczy..
Bez bólu..
Bez strachu..
Bez lęku..
To były naj­piękniej­sze oczy na świecie.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 grudnia 2016, 00:06

Chciałabym zna­leźć, cho­ciaż jedną osobę, dumną ze mnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 grudnia 2016, 00:52

Mi­mo, że Cię nie ma, jed­nak jes­teś.
Mi­mo, że to le­piej, to jed­nak nie.
Mi­mo, że już się z tym po­godziłam, to na­dal nie do końca. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 grudnia 2016, 22:11

Kiedyś mogłam wypłakać się na Teoim ramieniu.
Dzi­siaj to już nie to sa­mo ramię. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 września 2016, 21:31

koloroowaa13

koloroowaa13

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

25 grudnia 2017, 23:21koloroowaa13 do­dał no­wy tek­st Mówiąc, że ko­goś kocha­my, [...]

9 maja 2017, 00:28Cris sko­men­to­wał tek­st Najgorsza rzecz w życiu, [...]

9 maja 2017, 00:02VioletEye sko­men­to­wał tek­st Najgorsza rzecz w życiu, [...]

8 maja 2017, 22:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Najgorsza rzecz w życiu, [...]

4 stycznia 2017, 12:11Badylek sko­men­to­wał tek­st Każdy chce być in­ny [...]

4 stycznia 2017, 11:58Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy chce być in­ny [...]

28 grudnia 2016, 00:52yestem sko­men­to­wał tek­st Chciałabym zna­leźć, cho­ciaż jedną [...]

27 grudnia 2016, 10:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chciałabym zna­leźć, cho­ciaż jedną [...]

20 grudnia 2016, 20:36Cris sko­men­to­wał tek­st Mimo, że Cię nie [...]

5 września 2016, 23:15Cris sko­men­to­wał tek­st Kiedyś mogłam wypłakać się [...]